Lekcja historyczna „Żychlin miasto w czasie i przestrzeni. Infrastruktura miejska na przestrzeni wieków”

Wykład dr. Piotra Stasiaka nt. Żychlin miasto w czasie i przestrzeni. Infrastruktura miejska na przestrzeni wieków”, który odbył się 24 lutego 2017r., zainaugurował pierwszą lekcję historyczną w  ramach obchodów 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Celem lekcji, było przybliżenie historii Żychlina i okolic, ludzi oraz ciekawych wydarzeń w przestrzeni wiekowej w oparciu o zabudowę miejską. Ilustracją do tematu wykładu  były  materiały archiwalne , mapy, zdjęcia przygotowane przez dr P. Stasiaka w postaci prezentacji. Uczestnicy lekcji mogli się przenieść do czasów Cukrowni Walentynów, Fabianówki oraz innych miejsc i odbyć wirtualny spacer dawnymi ulicami miasta.

Czytaj dalej Lekcja historyczna „Żychlin miasto w czasie i przestrzeni. Infrastruktura miejska na przestrzeni wieków”

Promocja książki „Przygody rycerza Chwała. Legendy i baśnie żychlińskie”

22 lutego 2017 r. o godz.. 17.00 w Żychlińskim Domu Kultury rozpoczęła się bardzo niecodzienna uroczystość – promocja książki, której autorami, zarówno treści, jak i formy, były dzieci i młodzież szkół Gminy Żychlin.

Książka stanowi pokłosie II konkursu historyczno-literackiego TMHŻ pt. Historia obok nas, adresowanego do uczniów szkół Gminy Żychlin w 2014r. Jednym z zadań było stworzenie autorskiej historii – legendy o Przygodach rycerza Chwała, osnutej na dziejach żychlińskiego zamku i miasta. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych tematów konkursu, które wymagały pracy z dokumentami źródłowymi, temat Przygody rycerza Chwała miał głównie rozbudzić wyobraźnię młodych autorów, rozwinąć ich fantazję i w niewymuszony sposób zainteresować dziejami miasta. Celem pośrednim były narodziny legendy o dzielnym rycerzu z żychlińskiego zamku.

Czytaj dalej Promocja książki „Przygody rycerza Chwała. Legendy i baśnie żychlińskie”

Otwarta lekcja historyczna – wstęp wolny

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie oraz Burmistrz Gminy Żychlin, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców miasta oraz gminy Żychlin na otwartą lekcję historyczną, która odbędzie się w ramach obchodów 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Lekcję “Żychlin miasto w czasie i przestrzeni. Infrastruktura miejska na przestrzeni wieków”, poprowadzi dr Piotr  Stasiak.

Prelekcja odbędzie się 24 lutego 2017 r. o godz 16:00
w Żychlińskim Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 3.

WSTĘP WOLNY

ZAPRASZAMY

VI Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin

W dniu 5 lutego  2017r. w Zespole Szkół w Żychlinie po raz szósty odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Impreza została włączona do programu obchodów 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin. Do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba 82 zawodników w dwóch kategoriach: młodzież szkolna i OPEN. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie pan Tomasz Rapsiewicz. Jak co roku pan Marek Drabik przygotował krótką prezentację historyczną związaną z Powstaniem Styczniowym, którą uświetniły repliki wyposażenia i uzbrojenia Powstańców. Następnie prezes kutnowskiej LOK pan Janusz Kaczmarek przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi broni pneumatycznej oraz bezpieczeństwa podczas strzelania. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał również pan Antoni Dobosz. Na zakończenie po zsumowaniu i podliczeniu wyników, nagrody zwycięzcom wręczył Burmistrz Gminy Żychlin pan Grzegorz Ambroziak. Zawody przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze, której w tle towarzyszyła patriotyczna muzyka.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy w Żychlinie, Zespół Szkół w Żychlinie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie oraz Polski Klub Kawaleryjski. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok.

Czytaj dalej VI Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin

Koncert Jubileuszowy

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy otwierający obchody 620-lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin, przygotowany przez młodych artystów Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie pod kierownictwem p. Agnieszki Wawrzyniak

Niedziela 12 lutego 2017 r. godz. 18:00
Żychliński Dom Kultury

Wstęp wolny

Zawody Strzeleckie

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w VI Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

WSTĘP WOLNY

Herb Żychlina oficjalnie przyjęty

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która dobyła się  25 stycznia 2017 r. Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, na mocy której Żychlin (jako miasto i gmina) może posługiwać się prawidłowo zaprojektowanym herbem, który najwierniej odzwierciedla najstarszy zachowany odcisk pieczęci Żychlina z 1535 roku. Zarówno projekt Herbu Żychlina jak i symbole Gminy Żychlin, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną i zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Moment podjęcia uchwały to dla naszej lokalnej społeczności chwila historyczna i niepowtarzalna, bowiem od dnia 25 stycznia 2017 r., aż po wieki, obowiązywać będzie herb, który został przygotowany według dokładnych źródeł historycznych, przez profesjonalistów i jest zgodny z wszystkimi wymogami prawa, i jednocześnie jest znakiem prawnie chronionym. Dysponentem tego symbolu jest społeczeństwo gminy, a nad jego właściwym wykorzystaniem pieczę trzyma Rada Miejska i Burmistrz Gminy.

Czytaj dalej Herb Żychlina oficjalnie przyjęty