Ciekawostki historyczne

Wóz bojowy OSP w Żychlinie

Wóz bojowy OSP w Żychlinie, samochód marki Chevrolet był pierwszym strażackim wozem bojowym w powiecie kutnowskim.

Radiowęzeł

Jedną z pierwszych form szerzenia kultury na terenie miasta był radiowęzeł. Uruchomiony został 1 kwietnia 1945r. przy ul. Kilińskiego 9. Inicjatorem był pan Zygmunt Majchrzak , który budował  linie  z poniemieckich kabli powyciąganych z pól. Pierwsze głośniki zainstalowane zostały na Placu 29 Listopada, Placu  gen. Świerczewskiego, przed magistratem i na ulicy Narutowicza. Pierwszą aparaturę i urządzenia przekaźnikowe zainstalowano na piętrze internatu żeńskiego, a stamtąd przeniesiono je na ulicę Kilińskiego. Do 5 stycznia 1951 r. założono 800 głośników. Radiowęzeł zatrudniał 11 pracowników, a czynny był w godz. 5:00 – 24:00 .  Termin  radiofonizacji ustalono  do 30 września  1952r.

Infrastruktura miejska w okresie międzywojennym 

Władze Żychlina już w okresie międzywojennym inwestowały w podnoszenie standardu infrastruktury miejskiej. W 1930 roku miasto posiadało „urządzonych” 12 ulic i 3 place, czyli posiadających bruk, oświetlenie, numerację budynków. Ten postęp wiązał się często z pokonywaniem przeszkód, jak choćby „wojna o schodki”.  Kiedy w 1930 r. właścicielom posesji w centrum miast nakazano skasować schodki wystające na chodnik,  nie wszyscy chcieli się do tego rozporządzenia zastosować.

Żychliński „zegar”

Symbolem rozwoju Żychlina jest bez wątpienia wieża transformatorowa, która do dziś stoi w centrum miasta. Wybudowała ją fabryka „Brown – Boveri” w związku z elektryfikacją miasta w 1929 roku. „Wieżę” postanowiono wykorzystać, jako wieżę zegarową i umieścić tu zegar miejski. 19 lipca 1929 r. podjęto decyzję o zakupie  zegara wieżowego z małopolskiej firmy z Krosna o wartości  4800 zł. Zegar miał bić godziny, ale bez dzwonów, musiał posiadać
4 oświetlane tarcze i być nakręcany jak najrzadziej.

Wiedziałeś, że…

Żychlin, osiemdziesiąt pięć lat temu rozwijał się bardzo dynamicznie. Pierwsze dziesięciolecie odzyskanej niepodległości, a szczególnie okres po odzyskaniu praw miejskich w 1924 roku, to przede wszystkim rozwój infrastruktury miasta. Wzrastała liczba ludności, co wiązało się także z inwestycjami budowlanymi, których szczyt  przypadł na lata 1929 – 1930.

W 1932 r.  Żychlin miał ogólną powierzchnię 9,1 km2 i liczył 607 budynków mieszkalnych, co stanowiło wzrost zabudowy o blisko 1/3 w stosunku do roku 1921. Niestety kryzys gospodarczy, a następnie II wojna światowa spowodowały, że kolejna rozbudowa miasta miała miejsce dopiero w latach 60. tych.

 

Z kart historii Żychlina…

IV – XI w.

Pierwsze wzmianki  źródłowe o osadnictwie w Żychlinie. Wieś szlachecka należąca do szlachty herbu „Lubicz”.

1331

Spalenie Żychlina przez Prusów, towarzyszących wyprawie Krzyżackiej.

1331-1397

Właścicielem dóbr Żychlińskich staje się rodzina Żychlińskich,począwszy od Szymona sędziego kujawskiego, poprzez jego syna Chwała sędziego  łęczyckiego, a następnie wnuka Jana wojewody łęczyckiego.

1397

Żychlin otrzymuje prawa miejskie

Ok. 1450

Dobra Żychlińskie nabywa Wojciech „z Żychlina” herbu „Szeliga” podkanclerzy  na dworze Kazimierza Jagiellończyka

ok.1535

Pierwszy  herb Żychlina zachowany na odcisku pieczęci

1542

Zygmunt I Stary nadaje Żychlinowi pierwszy przywilej handlowy

1655

Splądrowanie Żychlina w czasie wojny polsko – szwedzkiej

1707-1713

Epidemia dżumy w Żychlinie

 1779

Stanisław August na prośbę Tomasza Pruszaka, ówczesnego właściciela Żychlina przywraca miastu przywilej odnawiający dawne jarmarki, a także zezwala na organizację czterech nowych.

1793

W wyniku II rozbioru Żychlin w granicach zaboru pruskiego.

1852

Epidemia cholery w Żychlinie

1862

Otwarcie linii kolejowej Łowicz – Bydgoszcz zlokalizowanej  w sąsiedztwie Żychlina

1863-64

Liczny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Jedyna udana próba ataku powstańczego z piechotą rosyjską.

1870

Na mocy ukazu carskiego  Żychlin traci prawa miejskie.

1913

Ludność Żychlina  stanowi 5 tys.

1914

Żychlin zajęty przez wojska niemieckie

11.XI.1918

Żychlin wolny od okupanta niemieckiego

1921

Powstaje fabryka „Polskie Zakłady Elektrotechniczne” – licencja Brown-Boveri  S.A.

1924

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przywraca Żychlinowi prawa miejskie

1939-1945

Żychlin zostaje włączony do III Rzeszy. W wyniku działań wojennych, miasto ponosi  liczne straty ludnościowe  i materialne.

18.I.1945

Armia Radziecka w  Żychlinie

cdn.

przygotowane przez p. Ewę Andrzejewską