ORTOŻYCHLINIADA 2017

Włączając się w obchody 620-lecia miasta Żychlina, 5 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II  zorganizowano gminny konkurs ortograficzny ORTOŻYCHLINIADA 2017.

Do ortograficznych zmagań, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy Żychlin, zaproszeni zostali uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  naszej gminy oraz ViP-owie, czyli m.in. przedstawiciele samorządu i jednostek oświatowych.  Swoją chęć udziału w konkursie oprócz gospodarza zgłosiły Szkoła Podstawowa Nr 1 z opiekunką p. Barbarą Sadkowską oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie z opiekunką p. Małgorzatą Kołodziejczak.

Do szkolnych etapów konkursu przystąpili wszyscy chętni uczniowie. Musieli oni wykazać się poprawną pisownią i znajomością zasad ortograficznych rozwiązując specjalnie przygotowany test ortograficzny.

Do gminnego etapu zakwalifikowało się po trzech uczniów z każdej szkoły, którzy popełnili najmniej błędów w etapie szkolnym. Najlepszymi znawcami polskiej ortografii w żychlińskich szkołach (klasy IV-VI) okazali się:

  • Julia Biniewicz
  • Zuzanna Bonińska
  • Nadia Czaja
  • Dominika Krulikowska
  • Izabela Lewandowska
  • Natalia Lisiecka
  • Jan Mroziewicz
  • Bartosz Piwowarski
  • Julia Stuldych

Kompetencje ortograficzne uczestników finału gminnego zostały ocenione w formie dyktanda, sprawdzającego praktyczne zastosowanie norm ortograficznych. Uczniowie okazali się profesjonalistami w dziedzinie ortografii, o czym świadczy dwukrotna pisemna dogrywka między  Izabelą Lewandowską, Julią Biniewicz i Dominika Krulikowską. Ostatecznie tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Dominika Krulikowska, a Wicemistrza Ortografii – Julia Biniewicz.

Podczas drugiej części ortograficznych zmagań w szkolnych ławkach zasiedli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Żychlina – Grzegorz Ambroziak, Kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia – p. Małgorzata Szymańska, przedstawiciele Gminnego Centrum Promocji i Informacji: Edyta Ledzion, Martyna Lewandowska, Adam Staszewski, przedstawicielka Domu Kultury – Renata Dziuba, redaktorka wydania „Nowego Łowiczanina” dla Żychlina i okolic – Dorota Grąbczewska, przedstawiciel Zespołu Szkół w Żychlinie – Zbigniew Chrulski, przedstawicielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Żychlinie – Maria Jędrzejczak, przedstawicielka Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie – Aleksandra Ćwiek,  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie – Piotr Wysocki. Przenosząc się wspomnieniami do dawnych lat uczestniczyli oni w lekcji języka polskiego, podczas której napisali tekst dyktanda specjalnie przygotowanego przez jedną z uczennic Szkoły Podstawowej Nr 2 – Idę Kalinowską.

Również w tej kategorii okazało się, że mamy w naszej gminie wielu specjalistów od jakże trudnej polskiej ortografii. Niestety, jury musiało wyłonić spośród grona utalentowanych gości dwoje najlepszych. Okazały się nimi- zdobywczyni tytułu Mistrza Ortografii ViP – Pani Dorota Grąbczewska oraz Wicemistrzyni Ortografii ViP – Pani Aleksandra Ćwiek.

Organizatorzy  podczas uroczystości podsumowującej wyniki konkursu wręczyli laureatom statuetki, dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom upominki i dyplomy potwierdzające udział w ortograficznych zmaganiach. Nagrody i upominki ufundowane zostały  przez  Burmistrza Gminy Żychlin.  Laureatom pogratulowano sukcesu. Wszystkim uczestnikom podziękowano za udział w konkursie, zachęcając jednocześnie do brania udziału w przyszłych zmaganiach z ortografią.

Gminny Konkurs Ortograficzny ORTOŻYCHLINIADA 2017 wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele pozytywnych emocji zarówno wśród uczniów, zaproszonych do dyktanda gości oraz widowni. Szczególnie miłym akcentem okazał się występ muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pod kierownictwem Pani Agnieszki Wawrzyniak, a popisy wokalno-taneczne „specjalnego gościa Zenka” wywołały nie tylko wielki aplauz, przysporzyły dużo radości, ale też zachęciły uczestników dyktanda do wspólnej zabawy.

Koordynatorki ORTOŻYCHLINIADY – Magdalena Kamińska, Beata Przybysz, Anna Studzińska.

fot. A. Staszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *