Herb Żychlina oficjalnie przyjęty

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która dobyła się  25 stycznia 2017 r. Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, na mocy której Żychlin (jako miasto i gmina) może posługiwać się prawidłowo zaprojektowanym herbem, który najwierniej odzwierciedla najstarszy zachowany odcisk pieczęci Żychlina z 1535 roku. Zarówno projekt Herbu Żychlina jak i symbole Gminy Żychlin, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną i zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Moment podjęcia uchwały to dla naszej lokalnej społeczności chwila historyczna i niepowtarzalna, bowiem od dnia 25 stycznia 2017 r., aż po wieki, obowiązywać będzie herb, który został przygotowany według dokładnych źródeł historycznych, przez profesjonalistów i jest zgodny z wszystkimi wymogami prawa, i jednocześnie jest znakiem prawnie chronionym. Dysponentem tego symbolu jest społeczeństwo gminy, a nad jego właściwym wykorzystaniem pieczę trzyma Rada Miejska i Burmistrz Gminy.

Czytaj dalej Herb Żychlina oficjalnie przyjęty

Nowy herb Żychlina

Rok 2017 to rok, w którym obchodzić będziemy jubileusz 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Na tę okazję postanowiono zaprojektować i przygotować flagi, banery i insygnia władzy samorządowej. Prace rozpoczęły się już w 2015 roku. Przygotowania trwały dość długo, ponieważ każdy taki projekt musi zostać zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez akceptacji ze strony komisji nie można zakończyć procedury. Niestety w trakcie prac okazało się, iż funkcjonujący w obiegu, obecny herb gminy nie był nigdy konsultowany pod kątem heraldycznym, ani tym bardziej, nie był zatwierdzany przez Komisję Heraldyczną, co jest warunkiem niezbędnym. Po analizie danych z archiwum, okazało się, że wykorzystywany wizerunek herbowy odbiega od wszystkich historycznych przedstawień herbu. W związku z tym postanowiono uporządkować sprawy heraldyczne, zwracając się do Duetu Heraldycznego, Roberta Fidury i Kamila Wójcikowskiego, w celu opracowania herbu, który nie odbiega od najstarszych zachowanych przekazów historycznych. Herb nie zmienia swojego podstawowego charakteru, ponieważ nadal przedstawia wieżę i mur obronny. Zmieniają się szczegóły w jego obrazie. Herb naszego miasta będzie teraz odpowiadał zachowanym przekazom historycznym i obrazom pieczęci zachowanych w archiwach. Czytaj dalej Nowy herb Żychlina