Historia kartek pocztowych

Nie znana jest jedna konkretna osoba, która jako pierwsza wysłała pocztówkę, jednak znanych jest kilka nazwisk, które przyczyniły się do stworzenia pierwowzoru kartki pocztowej. W lipcu 1870 roku August Schwartz, który był księgarzem pochodzącym z Niemiec, postanowił wydrukować mały obrazek na karcie korespondencyjnej. Ilustracja ta przedstawiała artylerzystę i była nadrukowana po stronie adresowej karty. Również w 1870 roku, w listopadzie, księgarz zamieszkujący we Francji o imieniu Leon Besnardeau umieścił już pełną ilustrację na stronie adresowej ówczesnej kartki pocztowej. Te dwa nazwiska jako pierwsze pojawiają się w historii powstania kartek pocztowych. Kolejne nazwisko pojawia się w 1870 lub w 1871 roku. Data ta jest sprzeczna i nie została do końca ustalona ze względu na zbyt małą ilość dowodów ją potwierdzających. W tym czasie Petar Manojlović pochodzący z Serbii nadrukował na kartce pocztowej ilustrację przedstawiającą latającego smoka. Miało to miejsce w Wiedniu. W 1872 kolejna osoba umieściła ilustrację na tej stronie kartki, która była przeznaczona do korespondencji. Był to pochodzący z Niemiec Franz Rorich. Według innych źródeł historycznych przyjmuje się, że pierwsza pocztówka została stworzona 18 lipca 1872 roku, kiedy to umieszczono ilustrację na awersie pocztówki. Przedstawiała ona miasto Getyngę. Na rewersie pocztówki pozostawiono miejsce przeznaczone dla adresu i znaczka.