Historia kartki pocztowej

Historia kartki pocztowej sięga swoimi korzeniami XIX wieku. Wprowadzenie otwartej formy korespondencji zaproponował w roku 1865 Heinrich Stephan. Zaproponował on wprowadzenie do użytku „Postblatt”. „Postblatt” miał mieć postać kartonika o rozmiarze 150 na 115 mm. Jedną stronę tego kartonika miał zajmować nadrukowany znaczek oraz miejsce przeznaczone na wpisanie adresu, druga strona miała być przeznaczona na korespondencję. Pomysł ten nie spodobał się jednak władzom pocztowym, zrywał bowiem ze świętą wówczas zasadą tajności korespondencji. Z kolejnymi inicjatywami wprowadzenia kartki pocztowej wystąpili już 3 lata później księgarze z Lipska. Ich inicjatywa, podobnie jak inicjatywa H. Stephana została jednak odrzucona. Kartka pocztowa, zupełnie inna niż znane nam dzisiaj pocztówki, pojawiła się dopiero w roku 1869. Pierwsze pocztówki wprowadziła poczta Austro-Węgier. Za ojca pocztówki uważany jest Emanuel Herrmann. Już rok później na pocztówkach pojawiła się pierwsza kartka pocztowa z ilustracją. Ilustracje te miały niewielkie jeszcze rozmiary i umieszczone były na stronie przeznaczonej na adres. Prawdopodobnie pierwsza ilustracja na kartce pocztowej pojawiła się w roku 1870. Za pierwszą ilustrowaną pocztówkę wiele osób zajmujących się ich historią uważa pocztówkę wysłaną w roku 1871 przez Petara Manojlovicia. Na pocztówce tej znalazł się walczący smok. Pocztówki bardzo szybko stały się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów.