Kartka pocztowa czyli pocztówka

Kartka pocztowa nazywana popularnie pocztówką po raz pierwszy pojawiła się w XIX wieku. Tak naprawdę trudno jest jednoznacznie określić, kto jest ojcem pierwszej pocztówki. Wprowadzenie kartki pocztowej jako nowej formy korespondencji jako pierwszy zaproponował urodzony w Słupsku (wówczas miasto to nosiło niemiecką nazwę Stolp) Heinrich Stephan. Heinrich Stephan był urzędnikiem pocztowym, który zaczął pracę jako pisarz w urzędzie pocztowym w Słupsku, a następnie wspinając się po kolejnych stopniach kariery, został generalnym poczmistrzem w Berlinie. To właśnie w trakcie pełnienia tej funkcji zaproponował na odbywającej się w roku 1865 V Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe wprowadzenie nowej formy korespondencji, którą miała być Postblatt, czyli otwarta kartka pocztowa. Na jednej stronie tej kartki miał znajdować się nadrukowany znaczek oraz miejsce na adres, druga strona miała być przeznaczona na krótki tekst. Inicjatywa Heinricha Stephana nie spotkała się jednak z poparciem i jego pomysł nie został zrealizowany. Przez kilka kolejnych lat jeszcze kilkakrotnie próbowano wprowadzić do użytku kartki pocztowe. Udało się to dopiero w roku 1869. Kolejnym inicjatorem wydania karty pocztowej był Emanuel Herrmann z Wiednia, który jest powszechnie uważany za ojca pocztówki. Pierwsze pocztówki zostały wprowadzone przez pocztę austro-węgierską. Popularność pocztówek, mimo początkowej niechęci, bardzo szybko rosła.