O pierwszych pocztówkach

Pierwsze pocztówki przypominające swoim wyglądem współczesne pocztówki, czyli pocztówki przedstawiające widoki, pojawiły się w roku 1872. Umieszczono na nich widok przedstawiający szwajcarskie miasto Zurych. Do wykonania tych pierwszych pocztówek widokowych została użyta technika stalorytnicza, a wykonano je w Norymberdze. Od współczesnych pocztówek różniły się one nie tylko techniką wykonania, ale przede wszystkim miejscem umieszczenia ilustracji. Na pierwszej pocztówce ilustracja została umieszczona na tej stronie pocztówki, która była przeznaczona na wpisanie adresu. W 1872 roku w Niemczech została po raz pierwszy wydane zostały pocztówki, na których ilustracje umieszczone zostały na stronie do korespondencji. W 1904 roku pojawiły się pocztówki, w których jedna strona zajęta była wyłącznie przez ilustrację, a strona druga została podzielona na miejsce na korespondencję oraz na miejsce do wpisania adresu. Taka forma pocztówki utrzymała się do czasów współczesnych. Taka forma pocztówki bardzo szybko zyskała popularność nie tylko w krajach Europy, ale także na kontynencie amerykańskim. Pod koniec XIX wieku pocztówki funkcjonowały już we wszystkich krajach świata. Pierwsza polska pocztówka w formie znanej nam dzisiaj pochodzi prawdopodobnie z roku 1873. Na karcie tej umieszczona została Śnieżka. Funkcjonująca w naszym kraju nazwa „pocztówka” pojawiła się w roku 1900 w efekcie konkursu na polską nazwę kartki pocztowej.