Ogólnie o pocztówkach

Z postulatem wprowadzenia karty przeznaczonej do korespondencji bez konieczności wysyłania jej w kopercie wystąpił już w roku 1865 Heinrich von Stephan na pocztowej konferencji w Karlsruhe. Jego inicjatywa została jednak odrzucona. Pierwszą pocztówkę wprowadzono do obiegu dopiero w roku 1869 na terenie Austro-Węgier. Wkrótce jednak w ślady poczty austro-węgierskiej poszły także inne kraje europejskie, wśród nich znalazły się między innymi Niemcy i Wielka Brytania. W roku 1900 w naszym kraju został ogłoszony konkurs, który miał wyłonić zwięzłą nazwę dla ilustrowanej karty pocztowej. Zwycięzcą tego konkursu został Henryk Sienkiewicz, który zaproponował nazwę „pocztówka”. Pierwsze pocztówki znacznie różniły się od dzisiaj znanych nam pocztówek. Na pierwszych pocztówkach nie było jeszcze żadnych obrazków. Obrazki na pocztówkach pojawiły się nieco później. Do produkcji pierwszych pocztówek z obrazkami wykorzystywano technikę litograficzną, znacznie później zaczęto się posługiwać fotografią. Do roku 1904 obrazek umieszczany był na tej samej stronie, na której znajdowało się miejsce na korespondencję. Od roku 1904 ilustracja zaczęła zajmować całą stronę. Za ojców pierwszej pocztówki uznaje się wiele osób. Jedną z tych osób jest Emanuel Hermann. Pierwsze pocztówki zostały przyjęte bardzo nieufnie, z czasem jednak zyskały one coraz większą popularność. Swój złoty okres pocztówki przeżywały do wybuchu I wojny światowej.