Pocztówki w XIX i XX wieku

Pierwsze pocztówki pojawiły się na świecie w latach 70-tych XIX wieku. Okresem najbardziej pomyślnym w dziejach pocztówki stał się przełom XIX i XX wieku. Na przełomie tych dwóch stuleci intensywnie rozwijał się nie tylko przemysł, ale zaczęła rozwijać się także nowoczesna turystyka, pojawiły się urlopy dla pracowników, budowano także nowe trasy komunikacyjne, a wiele warstw społecznych zyskiwało coraz lepsze warunki finansowe. Wszystkie te czynniki wpływały na zwiększoną ruchliwość mieszkańców miast i miasteczek, a tym samym zapotrzebowanie na pocztówki systematycznie rosło. Pocztówka cieszyła się uznaniem zarówno wśród ludzi opuszczających swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy, jak również wśród osób, które wyjeżdżały w celach turystycznych. Dzięki pocztówce można było wysyłać krótkie i znacznie tańsze od tradycyjnych listów informacje. Dzięki niej, a właściwie dzięki znajdującemu się na niej obrazkowi, nadawca mógł również pokazać miejsce, w którym aktualnie przebywa. Dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych pocztówka była często także najtańszą pamiątką z pobytu w atrakcyjnym miejscu. Najwięcej kartek pocztowych na początku XX wieku wydawano w Niemczech. Niemal każda miejscowość w tym kraju wydawała własne pocztówki. Na pocztówkach najczęściej umieszczano najbardziej charakterystyczne fragmenty danej miejscowości. Najczęściej więc na starych pocztówkach można zobaczyć np. sylwetkę miejskiego ratusza.