Światłodruk wymusił nowy wygląd pocztówki

Światłodruk to wynalazek, który przyczynił się do rozwoju druku. Jest on specjalnie dostosowany do przenoszenia fotografii na podłoże. Doskonale sprawdza się przy realistycznym zachowaniu zdjęć w takiej formie w jakiej znamy je współcześnie. Metoda ta została szeroko stosowana od samego początku istnienia. Dzięki niej ludzie mieli zupełnie inne możliwości druku ni wcześniej, Obrazy na papierze były zdecydowanie bardziej realistyczne. Gazety, książki i inne materiały, przybrały nowoczesny wygląd. Dodatkowo była to metoda tańsza niż stosowane do tej pory, co przełożyło się na ilość drukowanych egzemplarzy i łatwość ich rozprowadzania. Światłodruk ma swój wkład również w popularności pocztówek, które dzięki niemu stały się częściej używane, dzięki ich kuszącej i estetycznej formie. Wiele branż korzystającej w swojej pracy z tej metody stało się prawdziwymi fabrykami, produkującymi swoje wyroby na szeroką skalę. Do początków dwudziestego wieku zabronione było umieszczanie tekstu na pocztówce, gdzie było miejsce tylko i wyłącznie na adres. Korespondencję pisano na przeciwnej części. Jednak rozwój kolorowego druku fotografii wymusił nowy podział pocztówki. Obraz zajmujący całą powierzchnie, przerzucił całość tekstu na jedną stronę. Podzielono ją jedynie na dwie części. Lewa służyła do prywatnych notatek, a prawa na adres odbiorcy i znaczek pocztowy. W takiej formie pocztówka funkcjonuje do dnia dzisiejszego.