Szybki rozwój pocztówek

W 1869 roku poczta Austro-Węgier po raz pierwszy wydała pocztówkę. Trzy lata później pocztówki wprowadziły do obiegu niemal wszystkie poczty w Europie, a już w roku 1874 niemal na całym świecie. Na pierwszych kartkach pocztowych nie zamieszczano jeszcze żadnych ilustracji, tekst zapisywano na froncie kartki. Dopiero później na froncie kartki pojawiła się ilustracja, a tył został przeznaczony na wpisanie treści korespondencji oraz na naklejenie znaczka i wpisanie adresu. Polska nazwa „pocztówka” narodziła się w roku 1900. Zawdzięczamy tę nazwę naszemu wielkiemu pisarzowi, Henrykowi Sienkiewiczowi. Dziś zamiennie używamy także terminu widokówka. Mówiąc o „widokówce” mamy najczęściej na myśli kartkę pocztową, której frontowa strona zajęta jest ilustracją przedstawiającą wybrany fragment miasta czy krajobrazu. Widokówki bardzo szybko stały się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów. Hobby to nosi nazwę filokartystyką. Kolejnym rodzajem pocztówek stały się pocztówki wysyłane z okazji świąt, imienin. Wydawano także pocztówki, które miały upamiętniać ważne wydarzenia historyczne. Pierwsze pocztówki na ziemiach polskich pojawiły się na obszarze zaboru pruskiego. Następne na ziemiach pod zaborem austriackim, na końcu pod zaborem rosyjskim. Wydawcy pierwszych pocztówek starali się je uatrakcyjnić nie tylko poprzez ilustrację. Wydawano np. pocztówki z ruchomymi elementami. Wydawcą pocztówki mógł zostać wówczas praktycznie każdy.