Zbieranie pocztówek popularnym hobby

Inicjatywa wprowadzenia kartek pocztowych pojawiła się w XIX wieku. Pierwsze pocztówki nie przypominały jednak swoim wyglądem tych, które dostępne są dzisiaj. Zbliżone do współczesnych pocztówek kartki pocztowe pojawiły się w roku 1904. Pierwsze kartki widokami bardzo szybko stały się obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Kolekcjonowanie pocztówek stało się zajęciem osób ze wszystkich warstw społecznych. Nowo zrodzona pasja kolekcjonerska przyczyniła się do bardzo szybkiego wzrostu ich popularności. Swój najlepszy okres pocztówki przeżywały od końca wieku XIX do okresu wybuchu I wojny światowej. Także okres I wojny światowej nie załamał pocztówkowego rynku. W tym okresie większość wydawanych kartek pocztowych miała charakter propagandowy. Z tego okresu pochodzą także pocztówki wydawane na cele dobroczynne oraz pocztówki, które upamiętniały wydarzenia frontowe. Wraz z rosnącą popularnością kolekcjonowania pocztówek, ich kolekcjonerzy zaczęli się w swych zainteresowaniach specjalizować. Najliczniejszą grupę kolekcjonerów stanowiły osoby, które zbierały pocztówki przedstawiające widoki miast. Kolekcjonowanie pocztówek było bardzo modne także w naszym kraju. Z myślą o nich w 1904 roku zaczęto w Warszawie wydawać przeznaczone dla zbieraczy pocztówek czasopismo. Czasopismo to nosiło nazwę „Listek”. Dziś kolekcje starych pocztówek są często jedynym śladem po nie istniejących już dziś budowlach.