VI Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin

W dniu 5 lutego  2017r. w Zespole Szkół w Żychlinie po raz szósty odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Impreza została włączona do programu obchodów 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin. Do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba 82 zawodników w dwóch kategoriach: młodzież szkolna i OPEN. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie pan Tomasz Rapsiewicz. Jak co roku pan Marek Drabik przygotował krótką prezentację historyczną związaną z Powstaniem Styczniowym, którą uświetniły repliki wyposażenia i uzbrojenia Powstańców. Następnie prezes kutnowskiej LOK pan Janusz Kaczmarek przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi broni pneumatycznej oraz bezpieczeństwa podczas strzelania. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał również pan Antoni Dobosz. Na zakończenie po zsumowaniu i podliczeniu wyników, nagrody zwycięzcom wręczył Burmistrz Gminy Żychlin pan Grzegorz Ambroziak. Zawody przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze, której w tle towarzyszyła patriotyczna muzyka.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy w Żychlinie, Zespół Szkół w Żychlinie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie oraz Polski Klub Kawaleryjski. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok.

Czytaj dalej VI Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin

Koncert Jubileuszowy

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy otwierający obchody 620-lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin, przygotowany przez młodych artystów Zespołu Szkół Nr1 w Żychlinie pod kierownictwem p. Agnieszki Wawrzyniak

Niedziela 12 lutego 2017 r. godz. 18:00
Żychliński Dom Kultury

Wstęp wolny

Zawody Strzeleckie

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w VI Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin z okazji 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

WSTĘP WOLNY

Herb Żychlina oficjalnie przyjęty

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która dobyła się  25 stycznia 2017 r. Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, na mocy której Żychlin (jako miasto i gmina) może posługiwać się prawidłowo zaprojektowanym herbem, który najwierniej odzwierciedla najstarszy zachowany odcisk pieczęci Żychlina z 1535 roku. Zarówno projekt Herbu Żychlina jak i symbole Gminy Żychlin, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną i zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Moment podjęcia uchwały to dla naszej lokalnej społeczności chwila historyczna i niepowtarzalna, bowiem od dnia 25 stycznia 2017 r., aż po wieki, obowiązywać będzie herb, który został przygotowany według dokładnych źródeł historycznych, przez profesjonalistów i jest zgodny z wszystkimi wymogami prawa, i jednocześnie jest znakiem prawnie chronionym. Dysponentem tego symbolu jest społeczeństwo gminy, a nad jego właściwym wykorzystaniem pieczę trzyma Rada Miejska i Burmistrz Gminy.

Czytaj dalej Herb Żychlina oficjalnie przyjęty

Nowy herb Żychlina

Rok 2017 to rok, w którym obchodzić będziemy jubileusz 620-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Na tę okazję postanowiono zaprojektować i przygotować flagi, banery i insygnia władzy samorządowej. Prace rozpoczęły się już w 2015 roku. Przygotowania trwały dość długo, ponieważ każdy taki projekt musi zostać zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez akceptacji ze strony komisji nie można zakończyć procedury. Niestety w trakcie prac okazało się, iż funkcjonujący w obiegu, obecny herb gminy nie był nigdy konsultowany pod kątem heraldycznym, ani tym bardziej, nie był zatwierdzany przez Komisję Heraldyczną, co jest warunkiem niezbędnym. Po analizie danych z archiwum, okazało się, że wykorzystywany wizerunek herbowy odbiega od wszystkich historycznych przedstawień herbu. W związku z tym postanowiono uporządkować sprawy heraldyczne, zwracając się do Duetu Heraldycznego, Roberta Fidury i Kamila Wójcikowskiego, w celu opracowania herbu, który nie odbiega od najstarszych zachowanych przekazów historycznych. Herb nie zmienia swojego podstawowego charakteru, ponieważ nadal przedstawia wieżę i mur obronny. Zmieniają się szczegóły w jego obrazie. Herb naszego miasta będzie teraz odpowiadał zachowanym przekazom historycznym i obrazom pieczęci zachowanych w archiwach. Czytaj dalej Nowy herb Żychlina